NL - FR - DE - EN

 

Over 2EZSolutions [Onze aanpak]

 

2EZSolutions profileert zich als go – between bij procesanalyse en projectleiding. 
 
2EZSolutions opereert hierbij van uit een doelgerichte kennisverwerving. Een systematische analyse van de uitgangssituatie (AS IS) en een goede definitie van de gewenste situatie (TO BE) geven richting aan het veranderingspad (GAP–analyse). 
 
Onze aanpak is gegroeid van uit de praktijk maar is evenzeer theoretisch onderbouwd. Wij bieden onze partners dan ook een bloemlezing van sleutelconcepten (best practices) zoals ondermeer beschreven door ITIL, CMMI, PMBOK en Prince2. 
 
Bovendien: geen kennisverwerving zonder kennisoverdracht! Onze consultancy stelt kennisoverdracht via het begeleiden, trainen en coachen van mensen centraal. Het verzorgen van (interne of externe) opleidingen behoort ongetwijfeld tot onze natuur.